Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo
in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

O nas

Smo ekipa vrtnarskih strokovnjav, ki vaš dom naredi udoben in urejen.

Pravno obvestilo

Pravice intelektualne lastnine

Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu www.rastlinko.si (v nadaljevanju: Spletno mesto).

Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli na?in vklju?eni v Spletno mesto je Vrtnarstvo D&S, Meško Damijan s.p.

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletnem mestu izklju?no za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletnega mesta (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem Spletnem mestu, lahko uporabnik naloži iz strežnika za svojo osebno, doma?o rabo, pri ?emer ne sme spreminjati ozna?b avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.rastlinko.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug na?in brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.rastlinko.si za kakršnekoli druge namene, kot za izklju?no osebno, nekomercialno, doma?o rabo.

Vrtnarstvo D&S, Meško Damijan s.p. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnega mesta, ki so na kakršenkoli na?in povezane s spletnim mestom www.rastlinko.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Vrtnarstvo D&S, Meško Damijan s.p. za vse primere izklju?ena.

Omejitev odgovornosti

Vrtnarstvo D&S, Meško Damijan s.p. se bo trudila, da bodo podatki na Spletnem mestu pravilni in ažurni, vendar ne Vrtnarstvo D&S, Meško Damijan s.p. niti druga pravna ali fizi?na oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletnega mesta ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobi?ek ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega.

Vrtnarstvo D&S, Meško Damijan s.p. se bo trudila za nemoteno delovanje Spletnega mesta, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobi?ek ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletnega mesta.

Vrtnarstvo D&S, Meško Damijan s.p. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno mesto.

Varstvo osebnih podatkov

Kakršnekoli podatke, ki jih Vrtnarstvo D&S, Meško Damijan s.p. pridobi na kakršenkoli na?in preko Spletnega mesta, so namenjeni izklju?no za interno rabo in jih Vrtnarstvo D&S, Meško Damijan s.p. varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001) in Obligacijskem zakoniku.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodiš?e na Ptuju.

Z uporabo Spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.